ข่าวสารเรื่องเกษตร

   

 อาหารเสริมพืชคืออะไร
 

อาหารเสริมพืชคืออะไร

        1.เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช พืชต้องการปริมาณน้อยก็ออกฤทธิ์ได้เต็มที่
        
2.ธาตุอาหารเสริมที่สำคัญมากในการเกษตรมี ธาตุสังกะสี(Zn)  เหล็ก(Fe)  ทองแดง(Cu) แมงกานีส(Mn)  โบรอน(B)  โมลิบดินัม(Mo)

        3.ธาตุอาหารเสริมไม่ใช่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของพืชเช่นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารเสริมจะเป็นตัวช่วยประสานส่งเสริมการทำงานของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

        4.ธาตุอาหารเสริมหลายชนิดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีในเนื้อเยื่อของพืช จึงจำเป็นต้องให้แก่พืชบ่อย ๆ

        5.ธาตุอาหารเสริมพืชต้องให้พืชอย่างต่อเนื่องตลอดระยะของการเจริญเติบโต

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การขาดของธาตุอาหารเสริม
พืชที่ให้ผลผลิตสูงย่อมจะดูดใช้อาหารจำนวนมาก  พี.เอส (pH) ของดินสูงโดยธรรมชาติ    ถูกชะล้าง  ปรับปูนมากเกินไปทำให้ดินมี พี.เอส สูง การปรับผิวหน้าดินหรือพลิกหน้าดิน ให้ปุ๋ยฟอสเฟตมากเกินไป ดินแน่น ดินเสีย เป็นกรด เค็ม ดินจับธาตุอาหารไว้ ฉะนั้นการให้อาหารเสริมพืชทางใบก็เป็นอีกทางนึงที่จะช่วยเสริม ให้พืชได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่

แต่หากใช้มากเกินไป หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่ไม่มีคุณภาพ อาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่พืชผลทางการเกษตรได้เช่นกัน เกษตรกรจึงควรเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีมาตฐานการผลิตการนำไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

สนับสนุนเนื้อหาโดย   ผลิตภัณฑ์  เพียว อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้น  ที่มียอดขายอันดับ 1


ผู้เข้าชม : 999