ข่าวสารเรื่องเกษตร

   

 ปุ๋ยผง คืออะไร?
 

ปุ๋ยผง คืออะไร?

ปุ๋ยผงคือปุ๋ยที่ไม่ได้ผ่านการขึ้นรูป หรือที่เรียกกันว่าปุ๋ยเม็ด ข้อดีของปุ๋ยผงคือ สามารถละลายได้ง่ายทำให้พืชสามารถดูซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วปุ๋ยผงถูกนิยมมาบรรจุในรูปแบบของแคปซูล เพื่อง่ายต่อการใช้งานและสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกจัดเก็บง่ายช่วยลดต้นทุนในการขนส่งข้อดีของปุ๋ยผงอีกอย่างหนึ่งคือ ปุ๋ยผงมีความเข้มข้นสูงเมื่อทำละลายกับน้ำสามารถฉีดพ่นเป็นอาหารพืชทางใบได้เป็นอย่างดี

ผู้เข้าชม : 1563