ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

 หากลูกค้า ใช้เพียว 1 อย่างเดียวได้ไหม?
 

ตอบว่าได้คะ แต่เพียว1 ไม่มีสารอาหารในกลุ่มของวิตามินรวมและแร่ธาตุทำให้นานวันเข้า หากเกษตรกรไม่มีการใส่ปุ๋ยพืชจะดูดกินสารอาหารทางดินจนหมดจึงทำให้ ใช้เพียว 1 แล้วไม่เห็นผลดีเหมือนช่วงแรกๆ

จึงแนะนำให้ใช้เพียว1 คู่กับเพียว 2 เพราะเป็นการเสริมแรงของสารซึ่งกันและกันคะ

***แต่หากเกษตรกรใช้เพียวผงแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เพียว 2 ก็ได้คะเพราะเพียวผงมีสารอาหารครบแล้ว แต่แนะนำให้ใช้คู่กับเพียว 1 จะป้องกันแมลงได้ดีคะ

ผู้เข้าชม : 580