ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

 ใช้เพียวสูตรไหน ดีที่สุด?
 

มีเกษตรกรถามกันเข้ามาเยอะว่า ใช้เพียวสูตรไหนกับพืชอายุเท่าไหร่บ้าง ?
 
จึงขอสรุป ดังนี้คะ
1.ก่อนเพาะปลูกสามารถนำเพียว1   หรือเพียวผง ผสมน้ำแช่เม็ดพันธ์ุ หรือท่อนพันธ์ได้ เพื่อให้รากงอกเร็วขึ้น ต้านทานโรคแมลงได้ดี
 
 2.เมื่อพืชอายุ 15 วัน ฉีดพ่นเพียว 1   เพื่อปรับโครงสร้างพืช ให้สมบูรณ์   และแข็งแรง สร้างภูมิต้านทานโรคแมลง
 
 3.ทุกๆ7-15 วันให้ฉีดเพียวผง   เพื่อบำรุงให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
 
 4.เมื่อพืชมีผลผลิต สามารถฉีดเพียว2 เพื่อเพิ่มคุณภาพ สีสัน แป้ง น้ำตาล น้ำหนัก ให้ดีขึ้น
 
5.หากต้องการป้องกันโรคและแมลงให้ฉีดเพียวเอ็กซ์ สารอินทรีย์ ป้องกันโรคแมลง ซึ่งฉีดไปพร้อมกับเพียวได้ทุกระยะ จนเก็บเกี่ยว


ผู้เข้าชม : 318