ความรู้เรื่องเกษตร

   

 โรคยอดขาว ในข้าวโพดหวาน เกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร???
 

โรคยอดขาว ในข้าวโพดหวาน เกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร???

ตามติดโรคยอดฮิตในข้าวโพดหวาน วันนี้ เพียว มีทางออกที่ดีกว่า!!!

โรคยอดขาว ข้าวโพดหวาน คือ?

   โรคนี้มีลักษณะอาการเหมือนโรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย โรคราน้ำค้าง หรือ โรคใบลาย อาการ เป็นโรคได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชในระยะกล้าต้นจะแห้งตายไม่ให้ผลผลิตในต้นโต พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคสามารถให้ฝักได้แต่ฝักไม่สมบูรณ์ บางทีก็ไม่ได้เมล็ดเลยต้นที่เป็นโรคลักษณะสีใบจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อนเป็นทางยาวจากโคนถึงปลายใบ อาจยาวติดต่อกันหรือขาดเป็นช่วงสามารถเห็นผงสปอร์สีขาวของเชื้อ

อาการ
รอยแผลบนใบในช่วงเช้าที่มีอากาศเย็นและความชื้นสูงต้นที่มีอาการรุนแรง ส่วนยอดและดอกแตก ออกเป็นพุ่มก้านฝักยาวผิดปกติจำนวนฝักมากกว่าปกติแต่ไม่สมบูรณ์ เมล็ดน้อยหรือไม่มีเมล็ดเลย

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา พีโรโนสเคลอโรสปอรา

การแพร่ระบาด
โรคจะแพร่ระบาดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำเชื้อราสร้างสปอร์ปลิวไปตามและเข้าทำลายข้าวโพดต้นปกติได้ต่อไปเรื่อย ๆและสามารถเข้าทำลายพืชอาศัยชนิดอื่น ได้ เช่น ข้าวฟ่าง หญ้าพง แขม อ้อยเลาหญ้าคาหลวง โดยที่เชื้อสามารถพักตัวในรูปของสปอร์หนาในฤดูปลูกต่อไปได้

การควบคุม 
1. หลีกเลี่ยงการใช้เมล็ดพันธุ์จากแปลงหรือแหล่งที่มีโรคระบาดมาปลูกหรือเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูปลูกต่อไป
2. หมั่นตรวจดูไร่อยู่เสมอ หากพบต้นใดเริ่มแสดงอาการของโรคให้จัดการถอนและเผาทำลายทันที เพื่อป้องกันเชื้อระบาดไปยังต้นอื่น 
3. ใช้สารเคมีคลุกเมล็ดก่อนปลูก

หรือ ทางเลือกเพื่อเกษตรยุคใหม่ ที่ห่างไกลสารเคมี แนะนำให้ใช้ เพียวXเอ็กซ์  สารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  ที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีอีกด้วย 

วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ 

    เพียงนำ เพียวXเอ็กซ์ 1 ซอง ผสมกับน้ำ 100 ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง 6 ไร่ ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ และที่สำคัญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะสกัดจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมกับสารชนิดอื่นได้ทุกชนิดจึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการฉีด 

หากช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักแนะนำฉีดเข้มขึ้นขึ้น หรือฉีดบ่อยขึ้นและติดต่อกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จะช่วยกำจัดไข่ของหนอนสปอร์ของเชื้อราให้หมดไป และป้องกันการกลับมาเมื่อฉีดอย่างสม่ำเสมอ

 เคล็ด(ไม่)ลับการปลูกข้าวโพดให้ได้เม็ดเต็มฟันไม่หลอ

    แนะนำเกษตรใช้สารอินทรีย์ เพียวผง คู่กับ เพียวเอ็กซ์ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เพราะเพียวผงเป็นอาหารพืชที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน จะทำให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์ ข้าวโพดฟักเต็มเรียงสวยฟันไม่หลอ สีสวย รสชาติอร่อย น้ำหนักดี และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ที่สำคัญเมื่อนำเพียวเอ็กซ์ไปฉีดพร้อมกับเพียวผงจะทำหน้าที่ป้องกันโรคเชื้อราและแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทำลายแปลงพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้อย่างอยู่หมัด รับประกันคุณภาพ

 

ผู้เข้าชม : 138