ความรู้เรื่องเกษตร

   

  ข้าวโพดเม็ดลีบ ฟันหล๋อ ฝักไม่เต็มทำไงดี???
 

 ข้าวโพดเม็ดลีบ ฟันหล๋อ ฝักไม่เต็มทำไงดี???

แก้ปัญหาข้าวโพดฝักไม่สมบูรณ์เมล็ดลีบ ง่ายๆ ด้วยเพียว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักไม่สมบูรณ์เมล็ดลีบเพราะอะไรแก้ไขอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบ
   ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะทางการเกษตรสม่ำเสมอได้แก่ ขนาดฝัก ความสูงฝัก ความสูงต้น อายุถึงวันออกไหม และเก็บเกี่ยว ที่สำคัญให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดพันธุ์นี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาด แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปัญหายังไม่หมดแค่นั้น เพราะ ใช่ว่าการปลูกทุกครั้งจะประสบผลสำเร็จ หากมีโรคและแมลงมารบกวน      

   ซึ่งโรคที่ทำให้ข้าวโพดเกิดความเสียหายนั้น มีอยู่หลายโรคด้วยกันซึ่งเกิดได้ทุกส่วนของข้าวโพด และเกิดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต ซึ่งความเสียหายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคอีกด้วย อาทิเช่น

โรค ต้น ฝัก และเมล็ดเน่าลีบ

      โรคนี้ระบาดทำความเสียหายให้แก่ข้าวโพดในบางท้องที่และบางฤดูปลูกที่ฝนตกชุกในขณะที่ข้าวโพดเริ่มออกไหมจนถึงติดเมล็ดซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อรา 
ลักษณะอาการ 
    อาการที่ต้น
พบเมื่อข้าวโพดออกไหมเริ่มติดฝักได้หลายสัปดาห์โดยข้าวโพดจะเหี่ยวแห้งและตาย โดย โคนต้นมีสีน้ำตาล หรือ เหลืองซีด กลวง ต้นหักล้มง่าย เนื้อเยื่อภายในถูกย่อยสลายกลวงเป็นโพรงเหลือเพียงท่อน้ำท่ออาหารบางส่วน เชื้อราจะสร้างเม็ดกลมดำเล็กๆ มากมายใต้ผิวพืชบริเวณใกล้ข้อของลำต้น
    อาการที่ฝักฝักที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะมีสีซีด หรือเหลืองแบบฟางข้าว ถ้าโรคเข้าทำลายภายในสองสัปดาห์หลังจากออกไหมฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาล ยุบตัวและเน่า ฝักที่ถูกทำลายมีขนาดเล็กตั้งตรงติดแน่นกับเปลือกเนื่องจากเส้นใยเชื้อราปกคลุมไว้พบจุดเล็กกลมกระจายทั่วทั้งฝัก เมล็ดและซังข้าวโพด ฝักที่ไม่แสดงอาการแต่ถูกทำลายจะพบเส้นใยเชื้อราที่เมล็ดการเข้าทำลายเริ่มจากฐานของฝักไปสู่ปลายฝักบางครั้งพบการงอกของเมล็ดก่อนแก่

การป้องกันกำจัด
1.
มีการไถพรวนตากดินเติมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อโรค และแนวทางการป้องกันศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ
2.
หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปจนขาดความสมดุลกับโพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง
3.
หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดหนาแน่น 
4.
ใช้พันธุ์ต้านทานเช่น นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์ 72 สุวรรณ 5

หรือ แนะนำให้ใช้ เพียวXเอ็กซ์  สารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด และป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีอีกด้วย 

วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ 

    เพียงนำ เพียวXเอ็กซ์ 1 ซอง ผสมกับน้ำ 100-200 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ถึง 6 ไร่ ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ และที่สำคัญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะสกัดจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมกับสารชนิดอื่นได้ทุกชนิด จึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการฉีด 

หากช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก แนะนำฉีดเข้มขึ้นขึ้น หรือฉีดบ่อยขึ้นและติดต่อกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จะช่วยกำจัดไข่ของหนอน สปอร์ของเชื้อราให้หมดไป และป้องกันการกลับมาเมื่อฉีดอย่างสม่ำเสมอ

   แนะนำเกษตรใช้สารอินทรีย์ เพียวผง คู่กับ เพียวเอ็กซ์ ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เพราะเพียวผงเป็นอาหารพืช ที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน จะทำให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและที่สำคัญ เพียวเอ็กซ์ที่ฉีดไปพร้อมกับเพียวผงนั้น จะทำหน้าที่ป้องกันและยับยั้งโรคและแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทำลายแปลงพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้อย่างอยู่หมัด

 **เคล็ด(ไม่)ลับ ลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ใช้เพียว 1 คลุกเม็ดพันธุ์ก่อนปลูกจะช่วยให้ข้าวโพด แตกราก และตั้งต้นได้ไว สำหรับเกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์ของตัวเองสามารถใช้เพียว 1 แช่ หรือคลุกก่อนปลูกจะทำให้พันธุ์ในรุ่นถัดไป แข็งแรง และช่วยกระตุ้นการงอกได้เร็วขึ้น

ภาพประกอบอื่น ๆ

ผู้เข้าชม : 207