ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

 ใช้เพียวตัวไหนดีที่สุด???
 ถามกันเข้ามาเยอะมาเลยนะคะ ว่าใช้เพียวตัวไหนดี ??? 

ซึ่งคำตอบนั้น ขึ้นกับความชอบส่วนตัวของเกษตรกรคะ วันนี้จึงมา 
สรุปสั้นๆดังนี้คะ

ขั้นที่ 1 สำหรับพืชที่กำลังเตรียมแปลงปลูก : แนะนำใช้เพียว1 ในการแช่เมล็ดพันธ์ก่อนปลูก เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ุให้รากงอก ง่ายและตั้งต้นไว ป้องกันโรคแมลงได้ด้วยนะคะ

ขั้นที่2 สำหรับพืชที่ปลูก ได้ 1 -2 สัปดาห์แล้ว ให้ใช้เพียวผง ฉีดเพื่อกระตึ้นโครงสร้างให้สมบูรณ์ โดยฉีดคู่เพียว 1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหารทางดินได้มากขึ้น

ขั้นที่ 3 สำหรับพืช ที่พร้อมในการสร้างผลผลิตแล้ว สามารถฉีดเพียวผง ต่อเนื่องจนเก็บเกี่ยวได้ หรือ จะฉีดเพียว 2 เพื่อเป็นการบำรุงผลผลิตอีกครั้งคะ 

**คำแนะนำ**
หากฉีดควบคู่เพียวเอ็กซ์ จะช่วยป้องกันโรคแมลงได้เป็นอย่างดี และลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคได้อีกด้วย 


ผู้เข้าชม : 251