ความรู้เรื่องเกษตร

   

 มะเขือเทศมีลำต้นแคระแกร็น ใบยอดด่างและหงิก ไม่ออกดอกออกผล เพราะสาเหตุใด
 

มะเขือเทศมีลำต้นแคระแกร็นใบยอดด่างและหงิก ไม่ออกดอกออกผล เพราะสาเหตุใด

โรคยอดหยิก ลักษณะอาการมะเขือเทศมีลำต้นแคระแกร็น ใบยอดด่างและหงิก ไม่ออกดอกออกผล สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัส
การป้องกันกำจัด
1. บริเวณเพาะกล้าต้องสะอาดปราศจากวัชพืชและฉีดยากำจัดแมลงพวกปากดูดเช่น แมลงหวี่ขาว โดยใช้สารเคมีประเภทดูดซึม 
2. ให้ถอนทำลายต้นที่เป็นโรคทิ้ง 
3. ถ้าสงสัยว่าจะมีวัชพืชอาศัยให้ทำลายให้หมด 
4. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือจับต้นที่เป็นโรคแล้วไปจับต้นที่ดีจะทำให้โรคระบาดติดต่อกันได้ 
5. หว่านแปลงเพาะกล้าด้วยสารฆ่าแมลง คาร์โบฟูรานก่อนหว่านเมล็ดมะเขือเทศป้องกันแมลงหวี่ขาว 
6. หลังย้ายกล้า ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่สามารถจำกัดแมลงหวี่ขาวได้เช่น คาร์โบซัลแฟน เป็นต้น

แต่การใช้สารเคมีป้องกันโรค เมื่อใช้ไปนานๆจะก่อเกิดการดื้อยา
มีความสม่ำเสมอทางพันธุกรรม เป็นเหตุให้เชื้อมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของเชื้อเอง

แนะนำเกษตรใช้สารอินทรีย์เพียวผง คู่กับ เพียวเอ็กซ์ ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เพราะเพียวผงเป็นอาหารพืชที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน จะทำให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและที่สำคัญเพียวเอ็กซ์ที่ฉีดไปพร้อมกับเพียวผงนั้นจะทำหน้าที่ป้องกันและยับยั้งโรคและแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทำลายแปลงพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้อย่างอยู่หมัด

เพียวXเอ็กซ์  สารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

ที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีอีกด้วย 

วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ 

    เพียงนำ เพียวXเอ็กซ์ 1 ซอง ผสมกับน้ำ 100 ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง 6 ไร่ ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ และที่สำคัญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะสกัดจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมกับสารชนิดอื่นได้ทุกชนิดจึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการฉีด 

หากช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักแนะนำฉีดเข้มขึ้นขึ้น หรือฉีดบ่อยขึ้นและติดต่อกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์จะช่วยกำจัดไข่ของหนอนให้หมดไป และป้องกันการกลับมาเมื่อฉีดอย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้เข้าชม : 102