ความรู้เรื่องเกษตร

   

 การเพาะกล้า เมล็ดผักกาดหอมในถาดพลาสติก ให้มีอัตราการรอดสูง
 

การเพาะกล้า เมล็ดผักกาดหอมในถาดพลาสติก ให้มีอัตราการรอดสูง 

1. ให้เตรียมขุยมะพร้าวที่ร่อนแล้วอย่างละเอียดผสมพร้อมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก (หากไม่ละเอียดให้ร่อนก่อน) ในอัตรา 2:1 และนำวัสดุเพาะที่ผสมแล้วลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า รดน้ำให้มีความชื้นพอประมาณ

2. ใช้เศษไม้เล็กๆ (อาจเป็นไม้ลูกชิ้น) กีดลงไปในวัสดุเพาะที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้าขนาดความลึก 0.3 ซม.

3. นำเมล็ดผักกาดหอมหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

4. ไม่ต้องกลบวัสดุเพาะที่ผิวหน้าเมล็ดผักกาดหอม เนื่องจากว่าผักกาดหอม เป็นพืชที่ต้องการแสงและความชื้นในการงอก หลังจากนั้นรดน้ำตามอีก 1 รอบและรดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีความชื้นพอประมาณ ไม่แฉะ

5. หลังเพาะนาน 1 วัน ผักกาดหอมจะเริ่มงอก หมั่นรดน้ำทุกๆวันๆ ละ 1-2 ครั้งในช่วงเช้า และเย็น จนกระทั่งมีอายุ 3 วัน จะเริ่มมีใบเลี้ยง 1 คู่ ให้ย้ายต้นกล้าเป็น 1 ต้น/หลุม โดยเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงและมีขนาดเท่าๆกันทุกต้น เมื่อมีอายุ 7 วัน จะเริ่มมีใบจริง จึงทำการฉีดพ่นน้ำหมักปลาและเชื้อราบิววาเรีย เพื่อทำให้ต้นกล้าแข็งแรงและไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวน

6. เมื่อต้นกล้ามีอายุ 17 วัน ก็ทำการย้ายปลูกและดุแลรักษาให้ดีที่สุดต่อไป

การเตรียมต้นกล้าก่อนการย้ายปลูก เป็นสิ่งจำเป็น ก่อนที่จะย้ายปลูกต้องทำให้ต้นกล้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะย้ายปลูก ซึ่งเรียกว่าการทำให้ต้นกล้าแข็งแรง ควรทำในระยะ 7-10 วันก่อนการย้ายปลูก โดยลดปริมาณการให้น้ำให้น้อยลงและให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเต็มที่ (ลดปริมาณน้ำเพิ่มปริมาณแสง) .ลองไปทำกันดูนะคะ

Cr : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร #amazingthailand #ผักกาดหอม

ภาพประกอบอื่น ๆ

ผู้เข้าชม : 128