ความรู้เรื่องเกษตร

   

 พืชใบเหลือง เกินจากอะไร?
 

พืชจะแสดงอาการบางอย่าง เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นภายในต้นพืช เช่น แสดงอาการปรากฏบนใบ หน่อ แขนง หรือราก อาการที่เกิดบนใบและหน่อหรือแขนงเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเป็นสิ่งที่ช่วยในการพิจารณาถึงสภาวะของธาตุอาหารในต้นพืชได้

ในสภาพธรรมชาติแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นว่าพืชขาดธาตุอาหารเพียงชนิดหนึ่งชนิดใด ส่วนมากที่พบมักจะพบว่าพืชขาดธาตุอาหารมากกว่าสองชนิดขึ้นไป ตัวอย่าง เช่น จากสภาพดินที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ธาตุสังกะสี เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และโบรอน ก็มีโอกาสขาดได้ในพืช

อาการใบเหลืองหรือใบไม่ค่อยเขียว เป็นอาการขาดธาตุอาหารหลายชนิดด้วยกัน อาการเหลืองอาจจะมีอาการต่อมาคือ แห้งตายของส่วนที่เหลืองก็ได้

ต้นพืชที่ขาดไนโตรเจนจะไม่เจริญเติบโตและใบมีสีเหลือง พืชที่ขาดไนโตรเจนจะทำให้เกิดการขาดคลอโรฟีลล์อันเป็นเหตุให้พืชผลิตคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เต็มที่ ทำให้พืชออกดอกก่อนกำหนด อันเป็นผลทำให้คุณภาพของผลผลิตไม่ดี

เมื่อพืชขาดกำมะถัน ใบอ่อนจะมีสีเหลืองซีด ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนี้จะแตกต่างกับการขาดไนโตรเจน ซึ่งอาการสีเหลืองเกิดที่ใบล่าง อาการรุนแรง

ดังนั้น การดูแลพืชในสวนของท่านไม่เพียงแต่จะให้ปุ๋ย ที่เป็นธาตุอาหารหลักเท่านั้น

แนะนำเกษตรใช้สารอินทรีย์

ผู้เข้าชม : 170