ความรู้เรื่องเกษตร

   

 เพลี้ยไฟหอมศัตรูสำคัญของพืชผัก เรามีวิธีป้องกันมาบอก
 

สำหรับผู้ปลูก หน่อไม้ฝรั่งแล้ว เพลี้ยไฟหอมถือเป็นศัตรูร้ายแรงอันดับต้นๆ ของไร่เลยทีเดียว เนื่องจากการจู่โจมของพวกมันนั้น กว่าเกษตรกรจะรู้ตัว ผลผลิตก็เสียหาย เกิดโรค และขายไม่ได้แล้ว
.
เพลี้ยไฟหอมเป็นศัตรูที่สำคัญของพืชผักหลายชนิด โดยเฉพาะพืชส่งออก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง พบทำลายหน่อไม้ฝรั่ง เพลี้ยไฟชนิดนี้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเข้าทำลายหน่อไม้ฝรั่งโดยการใช้ปากที่มีลักษณะเป็นแท่งเขี่ยเนื้อเยื่อให้ช้ำแล้วจึงดูดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชที่ปลายหน่อ กาบใบและใบ ในระยะแรกของการทำลาย ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะไม่พบร่องรอยหรืออาการที่ถูกทำลาย จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อถูกทำลายรุนแรงแล้วหน่อไม้ฝรั่งจะเกิดลักษณะแคระแกรน ปลายหน่อเหลืองซีด กาบใบที่หุ้มบริเวณลำต้นมีสีน้ำตาลและแสดงอาการเหี่ยว ซึ่งหน่อไม้ฝรั่งที่มีลักษณะดังกล่าวจะขายไม่ได้ราคาและที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ไม่สามารถส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้


การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
.
สำหรับในประเทศไทยพบทุกแหล่งที่มีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปัจจัยสำคัญที่มีต่อการแพร่ระบาดได้แก่ ฝน และอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียล ซึ่งจะลดการเคลื่อนย้ายและการระบาดของเพลี้ยไฟลงได้มาก สำหรับอากาศในประเทศไทยมีการระบาดในช่วงฤดูร้อน หรืออากาศแห้งแล้ง ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
พืชอาหาร
.
หน่อไม้ฝรั่ง หอม กระเทียม ฝ้าย ทานตะวัน น้ำเต้า บวบ ปอ มะเขือ ถั่ว ยาสูบ และมะเขือเทศ เป็นต้น


ผู้เข้าชม : 0