ความรู้เรื่องเกษตร

   

 รู้ทันก่อนเกิดโรคผลเน่าในแก้วมังกร
 วันนี้แอดมินและทีมงานขอนำเสนอ "ปัญหาโรคที่เกิดกับแก้วมังกร" ซึ่งหากเกิดการระบาดแล้ว สามารถสร้างความเสียหายให้กับผลแก้วมังกรเกิดตำหนิ ทำให้เสียราคาและคุณภาพ แก้วมังกรเป็นไม้ผล ที่ยังเปิดกว้าง เนื่องจากเป็นแหล่งของธาตุอาหารที่สำคัญหลายชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย มีหลายประเทศที่ปลูกกันเป็นการค้าทั้งใน เอเซีย เช่น จีน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมถึง สหรัฐอเมริกา อิสราเอลแหล่งปลูกสำคัญ เช่น จ.เลย, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา และ จ.ราชบุรี เช่นเดียว กับพืชชนิดอื่นๆ 


แก้วมังกรมีปัญหาโรคตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆ จนถึงขั้นก่อนเก็บจำหน่าย สาเหตุหนึ่ง คือ การนำท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคศัตรูพืชมาปลูกนั่นเอง

โรคผลเน่า : ของแก้วมังกรเกิดจากเชื้อรา โดยลักษณะอาการของโรคคล้ายกัน อาการเน่าที่ผลจะลุกลามรวดเร็วภายในเวลา 5-7 วัน การเข้าทำลายผลแก้วมังกร อาการเริ่มแรกเป็นจุดแผลฉ่ำน้ำ สี นำ้ตาลขนาดเล็ก ต่อมาแผลยุบตัวลง พบกลุ่มของเชื้อราสีเขียวมะกอก ถึงสีดำเจริญขึ้นมาบนบริเวณแผล แผลขยายตัวใหญ่ ขึ้นเมื่ออาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่า

แนวทางการจัดการโรค
• เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค
• ลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากเป็นพืชจะบวมน้ำ ทําให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่ายขึ้น
• หมั่นกำจัดวัชพีชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้น และใช้ไตรโคเดอร์มาสลับ เชื้อบีเอสในการควบคุมโรค
• ให้น้ำเฉพาะช่วงเช้า เพื่อลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม
• ตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอเมื่อพบโรคตัดแต่ง ส่วนที่เป็นโรคอย่างระมัดระวังให้มีแผลน้อยที่สุด การตัด แต่งกิ่งควรตัดตรงส่วนที่เป็นรอยต่อของข้อระหว่างกิ่ง แล้วนำส่วนที่เป็นโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก

แนะนำ เกษตรใช้สารอินทรีย์ เพียวผง คู่กับ เพียวเอ็กซ์นการดูแลพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เพราะเพียวผงเป็นอาหารพืช ที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน จะช่วยทำให้ต้นปาล์มแข็งแรงสมบูรณ์ ต้านทานต่อโรคพืช และเป็นการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และที่สำคัญ เพียวเอ็กซ์ ที่ฉีดไปพร้อมกับเพียวผงนั้น จะทำหน้าที่ป้องกันและยับยั้งโรคและแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทำลายแปลงพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้อย่างอยู่หมัดอีกด้วย 

เพียวXเอ็กซ์ เป็นสารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
ที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด และป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีอีกด้วย 

วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ 
เพียงนำ เพียวXเอ็กซ์ 1 ซอง ผสมกับน้ำ 100 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ถึง 6 ไร่ ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ และที่สำคัญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะสกัดจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมกับสารชนิดอื่นได้ทุกชนิด จึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการฉีด

หากช่วงที่มีการระบาดของเชื้ออย่างหนัก แนะนำฉีดเข้มขึ้นขึ้น หรือฉีดบ่อยขึ้นและติดต่อกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จะช่วยกำจัดเชื้อราให้หมดไป และป้องกันการกลับมาเมื่อฉีดอย่างสม่ำเสมอ


จากคำแนะนำของเกษตรกร จาก จ.นครราชสีมา "คุณสมพิศ ผาสุข" ผู้ปลูกแก้วมังกร ผู้ประสบความสำเร็จในการป้องกันการเกิดเชื้อราในสวนแก้วมังกร โดยการใช้ เพียวผง และ เพียวX ในการดูแลสวนแก้วมังกร เพราะเมื่อใช้แล้ว ไม่เกิดโรคผลเน่า และเชื้อราลงที่สวนเลย

ในขณะที่สวนข้างๆติดกัน เกิดเชื้อราทั้งต้นเน่าและผลเน่าทั้งสวน

ผู้เข้าชม : 73