ข่าวสารเรื่องเกษตร

   

 จีดีพีเกษตรไตรมาส 2 สาขาพืชนำโด่งพุ่ง 8.4
 

วันนี้มีข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2561 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มาฝากค่ะ ตามไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าไตรมาส 2 ตลาดการเกษตรของบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้าง

โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2561 พบว่า ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2560 ปัจจัยหนุนภาวะสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร 


ทำให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการดำเนินนโยบายที่สำคัญ อาทิ การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สาขาพืช ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย และเงาะ สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2560

สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากผลผลิตป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยางพารา ครั่ง และรังนก เพิ่มขึ้น 

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยทุกสาขาการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเกษตรกรและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณดีขึ้น
_______________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.tnamcot.com/view/5b519c18e3f8e4f60986450c
_______________________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ www.kasetnews.com

ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา 
| Facebook |  facebook.com/kasetnewstv 
| Youtube |  youtube.com/kasetnews
| Instagram |  instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI  หมายเลข 72 และออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ 

ผู้เข้าชม : 120