ข่าวสารเรื่องเกษตร

   

 เตือนชาวสวนมะละกอ หมั่นเฝ้าระวังโรคใบด่างจุดวงแหวนระบาด‼️
 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือน!! จากสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกในระยะนี้ อาจส่งผลกระทบให้มะละกอเกิด "โรคใบด่างจุดวงแหวน" สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยต้นเป็นโรคจะติดผลเร็ว แต่ให้ผลผลิตต่ำหรือไม่ให้ผลผลิต ต้นแคระแกร็น และผลมีจุดวงกลมคล้ายวงแหวน บางครั้งเป็นสะเก็ดวงแหวน 

หากรุนแรงมากจะเป็นหูดนูนขึ้นมาและผิวขรุขระ ใบและช่อดอกจะหลุดร่วง ไม่ติดผล แคระแกร็น และแพร่ระบาดโดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรค

เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงเพาะกล้าหรือแปลงปลูก ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นที่เป็นโรค ให้เกษตรกรรีบถอนหรือขุดนำเอาต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงเพาะกล้าหรือแปลงปลูกทันที เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง

สำหรับฤดูปลูกถัดไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคใกล้แปลงปลูกมะละกอที่เป็นโรค อาทิ พืชตระกูลแตง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มะเขือยาว ตำลึง หงอนไก่ ลำโพง และบานไม่รู้โรย เกษตรกรควรเปลี่ยนมาปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่นแทน

นอกจากนี้ เชื้อไวรัสสาเหตุโรคที่ยังไม่มีสารป้องกันกำจัดได้โดยตรง แต่การป้องกันการระบาดของโรคทำได้โดยการกำจัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นแมลงพาหะ หากพบให้เกษตรกรพ่นด้วยสารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารโคลไทอะนิดิน 16% เอสจี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.naewna.com/local/370316
_________________________
ติดตามข่าวสารของเราทั้งหมดได้ที่ www.kasetnews.com
ไม่พลาดการอัพเดตเรื่องเกษตรกับทุกช่องทางการติดต่อเรา 
Facebook : facebook.com/kasetnewstv 
Youtube : youtube.com/kasetnews
Instagram : instagram.com/kasetnews

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72 และออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ www.kasetnews.com ทั่วโลก 24 ชั่วโมง 

#kasetnews #kasetnewsshop #เกษตรนิวส์#ข่าวเกษตร #สินค้าเกษตร #ทำเกษตร #เกษตร#amazingthailand

ผู้เข้าชม : 130