ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

 เพียว1 ช่วยอะไร
 1. วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น ปรับสมดุลพืช
2. ปรับโครงสร้างพืชให้แข็งแรง กินปุ๋ยทางรากได้ดีขึ้น
3. ป้องกันผลหลุดร่วง ช่วยให้ขั้วเหนียว ป้องกันผลแตก
4. ป้องกันการเข้าทำลายของโรคแมลง 
5. ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยว เพิ่มผลผลิต


ผู้เข้าชม : 86