ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

 ใส่ปุ๋ยเยอะๆจะดีจริงหรือ ฉีดพ่นสารอาหารทางใบดีกว่าอย่างไร
 

ตอบได้เลยคะว่าไม่ดีคะถ้าใส่ผิดวิธี

1. คือเปลืองเงิน

2.เกิดการสะสมของสารเคมีที่ดินทำให้ ดินเสีย ดินเปรี้ยว

วิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง

1.ชนิดปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง : ต้องเลือกปุ๋ยตามความเหมาะสมของพืชอายุของพืช  เช่น ช่วงตั้งต้น ช่วงออกดอกช่วงติดผล ก็จะต้องการสารอาหารที่แตกต่าง กัน

2. ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม: การใส่ปุ๋ยถ้าน้อยกว่าปริมาณที่พืชควรจะได้รับพืชก็จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรหรือถ้าให้มากเกินไปก็อาจเกิดเป็นพิษแก่พืช

3. ใส่ให้พืชในขณะที่พืชต้องการเพราะช่วงระยะเวลาต้องการธาตุอาหารมากที่สุดของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป

4. ใส่ให้พืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงไปใช้ได้ง่ายและเร็วที่สุด

 

 *** แนะนำใช้คู่กับอาหารเสริมพืชทางใบจะทำให้พืชได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนกว่า คะการฉีดพ่นเพียวจะช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและค่ายาได้มากกว่า 50% และเพิ่มผลิตให้มากขึ้นคะ

การให้ปุ๋ยทางใบดีกว่า ใช้ เพียว ฉีดทางใบ ลดปุ๋ยลดยาได้จริง !!! เพราะ

1.การให้ปุ๋ยทางใบพืชดูดซึมไปใช้ได้เลยจึงเห็นผลได้เร็วและชัดเจนกว่าการให้ปุ๋ยทางราก

2.ใช้ปริมาณปุ๋ยทางใบเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอต่อความต้องการของพืช(เพราะมีความเข้มข้นและดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง ลดการสูญเสียทางน้ำ อากาศและดินจึงประหยัดกว่าการใส่ปุ๋ยทางราก)

3.สารอาหารทางใบจะต้องมีความบริสุทธิ์สูงมาก  ใน 1 ตัวสามารถใส่สารอาหารที่พืชต้องการได้ในปริมาณที่ครบถ้วนสามารถใช้ควบคู่กับสารต่างๆได้ ประเวลา ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน   

ผู้เข้าชม : 563