ความรู้เรื่องเกษตร

   

 เพลี้ยศัตรูตัวรา้ย!!...จัดการได้ด้วย?
 

   เพลี้ยแป้งศัตรูตัวร้าย ของเกษตรกร

   เพลี้ยแป้งสามารถกินพืชได้หลากหลายชนิดจึงทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ทำให้ใบไม้ผิดรูปหรือร่วง ทำให้ใบเหลืองและในบางครั้งอาจทำให้ต้นไม้ตายได้โดยที่เพลี้ยแป้งผลิตน้ำหวานจำนวนมากซึ่งจะใช้เคลือบที่ต้นไม้และพื้นผิวโดยรอบด้วยชั้นที่เหนียว

   ตัวเมียของเพลี้ยแป้งสามารถออกไข่ได้ประมาณ600 ฟอง ซึ่งจะถูกวางในถุงคลุมไข่ ไข่จะฟักออกมาภายใน 10 วัน เป็นตัวเล็ก ๆซึ่งจะเคลื่อนไปมาบนต้นไม้และตามหาแหล่งอาหาร มันสามารถแพร่พันธุ์ได้มากสูงสุด 6ครั้งต่อปี

   ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งจะพบมากในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งเป็นเวลานานเมื่อพืชฟื้นตัวในช่วงฤดูฝนปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งก็จะลดลง หรืออาจกล่าวได้ว่าเพลี้ยแป้งชอบดูดน้ำเลี้ยงของใบที่สร้างในช่วงแล้งมากกว่าในช่วงฝนนอกจากนี้แมลงที่เป็นตัวห้ำและตัวเบียนมีปริมาณลดลงในช่วงนี้ด้วย เพลี้ยแป้งสามารถระบาดจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นได้โดยการติดไปกับคนท่อนพันธุ์ กระแสลม และมดเป็นพาหนะนำตัวเพลี้ยแป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวานความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังโดย การระบาดของเพลี้ยแป้งในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต (1-4 เดือน)จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตมากกว่าระยะกลาง (4-8 เดือน)และปลายของการเจริญเติบโต (8-12 เดือน)

   ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแป้งคือ การดูดน้ำเลี้ยง โดยใช้ส่วนของปากที่เป็นท่อยาว ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนยอด ใบตา และลำต้น บางครั้งเพลี้ยแป้งสามารถระบาดและทำลายมันสำปะหลังในทุกระยะการเจริญเติบโตโดยเพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลที่มีลักษณะของเหลวข้นเหนียวมีรสหวานทำให้เกิดราดำปกคลุมปิดบังบางส่วนของใบพืช มีผลทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง ทำให้ส่วนลำต้นที่ถูกทำลายด้วยเพลี้ยแป้งมีข้อถี่มาก มีการแตกใบเป็นพุ่มหนาเป็นกระจุก โดยส่วนของยอด ใบและลำต้นอาจแห้งตายไปในที่สุดหลังจากถูกเพลี้ยแป้งดูดน้ำเลี้ยงทำให้ท่อนพันธุ์แห้งเร็วอายุการเก็บรักษาสั้น โดย ให้ความงอกต่ำและงอกช้ากว่าปกติมาก เพลี้ยแป้งบางชนิดอาจเป็นพาหนะของเชื้อไวรัสเข้าสู่พืชก็ได้

   การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งใช้น้ำพ่นให้ถูกตัวอย่างแรง เพลี้ยแป้งก็จะหลุดจากต้นพืช สำหรับการใช้สารเคมีสามารถใช้มาลาไธออน 0.5 กิโลกรัม หรือ ไดอะซินอน 200 กรัมหรือ ทริไธออน 200 กรัม ผสมกับน้ำ 450 ลิตรพ่นทุก 3-4 สัปดาห์ต่อครั้ง ph จะประมาณ8.5-10.5

หากใครไม่อยากใช้เคมีสามารถ ใช้อินทรีย์กำจัดเพลี้ยแป้งได้!!!!


แนะนำ

เพียวX เอ็กซ์ สารอินทรีย์ กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช แก้ปัญหาตรงจุดจบทุกปัญหากวนใจ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ : 02-104-9999 , 085-142-1133

#เพียวผง#ปุ๋ยผง#อาหารเสริมพืช#เพียว#เพียวเอ็กซ์#เพียวX#purex#สารอินทรีย์กำจัดโรค#สารอินทรีย์กำจัดแมลง#สารป้องกันแมลง#สารป้องกันแมลงศัตรูพืช#โรคพืช#ศัตรูพืช#สารกำจัดศัตรูพืช#โรคแมลงศัตรูพืช#สารปราบศัตรูพืช#แมลงศัตรูพืช

 

ผู้เข้าชม : 202