ข่าวสารเรื่องเกษตร

   

 การปลูกผักในเปลือก มะพร้าว โตไว ได้ผลดี
 

การปลูกผักในเปลือก มะพร้าว โตไว ได้ผลดี
-------------------------
..... การปลูกผักในเปลือกมะพร้าว เป็นการเพาะปลูกอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากนัก และวัสดุปลูกก็ไม่ต้องใช้มากเนื่องจากเส้นใยมะพร้าวที่ห่อหุ้มกะลาอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุปลูกที่ดีต่อพืชที่สำคัญคือต้องเอากะลาออก

..... การปลูกผักในเปลือกมะพร้าวเป็น การเพาะปลูกอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากนักและวัสดุปลูกก็ไม่ต้องใช้มาก เนื่องจากเส้นใยมะพร้าวที่ห่อหุ้มกะลาอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุปลูกที่ดีต่อพืชที่สำคัญคือต้องเอากะลาออก

..... ส่วนพืชผักที่จะปลูกควรเลือกผักที่เหมาะสมกับภาชนะที่ปลูกและควรเลือกผักชนิดที่มีการใช้บริโภคภายในครัวเรือนเป็นประจำเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก

..... ควรปลูกผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานเพราะจะทำให้ผักนั้นได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัวตามไปด้วย

สำหรับวัสดุปลูกในรูปแบบใช้มะพร้าวเป็นวัสดุปลูก ต้องมี ดินร่วน 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ หรือ ขุยมะพร้าว 1 ส่วนซึ่งวัสดุเหล่านี้มีจำหน่ายเป็นถุง ๆ ในร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไป

..... นำทั้ง 4 ส่วน มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนนำลงใส่ในภาชนะปลูกหากลูกมะพร้าวมีรอยใหญ่ ที่ส่วนผสมของวัสดุปลูกอาจจะรั่วออกได้ในช่วงรดน้ำก็นำหินหรือเศษกระเบื้องวางทับบริเวณก้นก่อน ถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินนำไปรองก้นภาชนะก็ได้

..... สำหรับวัสดุปลูกเสริมที่ใช้กลบโคนพืชเมื่อนำลงปลูกแล้วที่เหมาะสมก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ผสมจากใบก้ามปู หรือเปลือกถั่ว จะเหมาะสมกว่าดินที่มีส่วนผสมของแกลบ หรือกาบมะพร้าว

..... นำดินที่ผสมเสร็จแล้วที่เป็นส่วนของการรองพื้นนำบรรจุในเปลือกมะพร้าวแต่ไม่ควรให้เต็ม หรือเสมอขอบ ซึ่งในส่วนที่เหลือนั้น จะเติมหลังจากปลูกผักไปแล้วโดยเพิ่มให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

..... การปลูกสามารถทำได้ทั้งปลูกแบบใช้เมล็ดพันธุ์หว่านหรือหยอดลงภาชนะปลูก หรือจากต้นกล้าที่เพาะมาจากแหล่งเพาะแล้วก็ได้สำหรับวิธีหว่านหรือหยอดเมล็ด ทำได้ด้วยการหยอดเมล็ดลงในภาชนะปลูกโดยกะระยะห่างของเมล็ด ที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผักแต่ละชนิด

..... วิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูกให้นำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยสังเกตจากลักษณะของลำต้นและระบบรากฝอย ถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลยผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักกาดหอม กะหล่ำปลีปูเล่ กะเพรา โหระพา เป็นต้น

ส่วนการปักชำก็สามารถทำได้ด้วยการนำมาปักชำในภาชนะปลูกได้เลยผักที่นิยมใช้ระบบนี้เพื่อปลูกจะมี สะระแหน่ ชะพลู หอมแบ่ง และตะไคร้ เป็นต้นทั้งนี้ในการปักชำนั้นต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้เช่นผักบางชนิดมีรากลึกที่ใช้ปักชำเปลือกมะพร้าวที่ใช้เป็นภาชนะจึงควรโตภายในมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วยจากนั้นรดน้ำให้ดินในลูกมะพร้าวมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช พรวนดินและใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เมื่อดินปลูกเริ่มลดปริมาณในภาชนะปลูกและควรเปลี่ยนดินปลูกเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไปหรือปลูกผักชนิดใหม่ในภาชนะปลูกเดิม

..... หากผักที่ปลูกเป็นผักบริโภคใบ การใช้ประโยชน์ให้เก็บใบล่างก่อนเหลือยอดบนไว้ให้เจริญต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า ปูเล่ถ้าเป็นผักที่ใช้ส่วนยอดอ่อนบริโภค ก็ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้นจะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้ได้บริโภคอย่างต่อเนื่อง. 

 

Cr.เกษตรนานา

ผู้เข้าชม : 543