ความรู้เรื่องเกษตร

   

 วิธีรับมือโรคราก และโคนเน่าในทุเรียน!
 

โรครากเน่า และโคนเน่าในทุเรียน สาเหตุเกิดจาก "เชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler)" 


ลักษณะอาการ

ต้นที่เริ่มเป็นโรคจะพบว่าใบไม่เป็นมันสดใส ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดและใบร่วง เมื่อพบอาการแสดงออกที่ใบ ให้สำรวจบริเวณลำต้น กิ่งหรือราก บริเวณที่เป็นโรคจะมีสีของเปลือกเข้มคล้ายถูกน้ำเป็นวงหรือเป็นทางน้ำไหลลงด้านล่างหรือมีรอยแตกของแผล ต้นที่เป็นโรครุนแรงมากจะมีน้ำยางไหลออกมาโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าที่มีอากาศชุ่มชื้น เชื้อราไฟท๊อปธอร่าสามารถแพร่กระจายโดยทางลม น้ำ ดิน ใบ กิ่งพันธุ์ และผล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีลมพายุและความชื้นสูง จะเหมาะสมกับการแพร่กระจายและเข้าทำลายต้นทุเรียนได้ดี


การป้องกันและกำจัด
• สำรวจโคนต้น ทุกต้น อย่าย่ำพื้นดินในบริเวณผลไม้เด็ดขาด ทำให้เกิดสภาพน้ำมีการเคลื่อนไหวเสริมคันดิน+สูบน้ำออก
• ตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงบำรุงดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และปูนขาว (ตามอัตราคำแนะนำหลังจากการตรวจวิเคราะห์ดิน) เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นดินดีทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี
• จัดทำร่องระบายน้ำในบริเวณสวนที่มีพื้นที่ต่ำ น้ำท่วมขัง ตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กที่เป็นโรคไปเผาทำลาย ห้ามนำ กิ่ง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรคไปทิ้งลงในแม่น้ำ ลำคลอง เพราะจะทำให้เชื้อราไฟท๊อปธอร่ากระจายออกไปในพื้นที่กว้างขวาง
• เก็บรวบรวมใบ ดอก และผลทุเรียนที่เป็นโรค และร่วงหล่นอยู่ในบริเวณสวนไปเผาทำลาย
• พบอาการของโรคเพียงเล็กน้อยที่ลำต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่ ให้ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยปูนแดง
• พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราส่วน 500 กรัม/ 200 ลิตร ฉีดพ่น ให้รอบโคนต้นทุกๆ 5-7 วัน


แนะนำเกษตรกร 
ฆ่าเชื้อราในดินโดย ใช้เพียวX ผสมน้ำ ราดดินตรงจุดที่เกิดโรค เช่นโคน หรือฉีดอาบ และบริเวณต้นใกล้เคียงกับจุดที่เป็นโรคนั้นให้ทั่วในพื้นที่ที่โรคนี้ชอบระบาดเนื่องจากมีเชื้ออยู่ในดิน 
การราดเพียว X และเพียวผง ที่โคนต้นทุเรียน เป็นการการป้องกันไว้ก่อนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดจะสกัดกั้นความเสียหาย


จากประสบการณ์การรักษาโรคโคนเน่าต้นทุเรียน ของคุณลุง บุญมา โอชศรี เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหมอนทอง จ.จันทบุรี ผู้ประสบปัญหาทุเรียนเป็นโรคโคนเน่า รากเน่า โดยลุงบุญมา ใช้วิธีเจาะโคนต้น หรือโคนราก ของต้นทุเรียน (ใช้ดอกสว่านขนาด 3 นิ้วเจาะให้สุดดอกสว่าน) ใช้เพียวผง และเพียว X ผสมกับน้ำให้เข้มข้นพอประมาณ ใช้สลิงค์หยอดน้ำที่ผสมเพียวลงในรูที่เจาะให้เต็มรู

เพียงเท่านี้ก็ช่วยรักษาโรคโคนเน่ารากเน่าต้นทุเรียนในสวนของตนเองได้ ลุงแนะนำว่าให้ทำเช่นนี้กับต้นทุเรียนทุกต้นในสวน ก็เป็นการป้องกันไปได้ในตัว และสวนทุเรียนของท่านก็จะหมดปัญหากับโรค รากเน่า โคนเน่าอีกต่อไป


เพียว X เอ็กซ์ 
สารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด และป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีอีกด้วย


วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ 
เพียงนำ เพียวXเอ็กซ์ 1 ซอง ผสมกับน้ำ 100 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ถึง 6 ไร่ ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เคยใช้ และที่สำคัญ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะสกัดจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเกษตรกรสามารถผสมกับสารชนิดอื่นได้ทุกชนิด จึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการฉีด

แนะนำเกษตรใช้สารอินทรีย์ เพียวผง คู่กับ เพียวเอ็กซ์ ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี พราะเพียวผงเป็นอาหารพืช ที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน จะทำให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและที่สำคัญ เพียวเอ็กซ์ที่ฉีดไปพร้อมกับเพียวผงนั้น จะทำหน้าที่ป้องกันและยับยั้งโรคและแมลงต่างๆที่จะเข้ามาทำลายแปลงพืชผลทางการเกษตรต่างๆได้อย่างอยู่หมัด


#เพียว1เพียว2 #เพียวผง #เพียวเอ็กซ์ #เพียวอาหารเสริมพืช #สารอินทรีย์กำจัดแมลง #ตัวเดียวจบครบทุกการบำรุงพืช #สินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับ1

ผู้เข้าชม : 149