ความรู้เรื่องเกษตร

   

 วิธีแก้มะนาวไม่ออกดอก-ไม่ติดลูก
 

มะนาว เป็นไม้ผลยืนต้น ออกดอกติดลูกได้ตลอดปี แบบไม่มีรุ่น ถ้าต้นได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอตลอดปี ทั้งช่วงที่มีผลและไม่มีผลอยู่บนต้น เรียกว่า “ความสมบูรณ์สะสม” 


พอได้รับสารอาหารเพียงส่วนหนึ่งจากปุ๋ยอินทรีย์ แม้จะไม่มาก มะนาวก็ออกดอกติดผลได้ นั่นหมายความว่าเราควรเสริมในส่วนของปุ๋ย หรืออาหารพืชให้มากขึ้น เพิ่มเติมจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวที่ใส่ จะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ตาม เมื่อจะนำมาใช้กับมะนาว หรือพืชอื่นๆก็เช่นกัน

- น้ำตาลมีผลต่อการออกดอกติดผลของพืชทุกชนิด ที่ชาวสวนเรียกว่า “สะสมตาดอก” นั้น ภาษาวิชาการเรียกว่า “สะสมแป้งและน้ำตาล”

- การที่ต้นมะนาวได้รับน้ำตาลอย่างเดียวแล้วออกดอกติดผลได้ ไม่ใช่ผลงานของน้ำตาลเพียงอย่างเดียว ในต้นต้องมีสารอาหารตัวอื่นๆ ที่ส่งเสริมการออกดอกร่วมด้วย เช่น สังกะสี. โบรอน


มะนาวเป็นผลไม้ที่อายุผลค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นๆ การให้ปุ๋ยทางใบจึงมีส่วนช่วยให้มะนาว สามารถสะสมอาหารเพื่อก่อให้เกิดตาดอก เพิ่มขึ้น การใส่ปุ๋ยทางราก พืชจะดูดไปใช้ได้ไม่เต็มที่ เพราะต้องสูญเสียไปกับน้ำและอากาศ แต่ถ้าให้ปุ๋ยทางใบอย่างเพียวผง พืชจะดูดอาหารนำไปใช้ได้ทันที ทำให้พืชโตเร็วกว่า แข็งแรงมากกว่า และยังไม่ทำให้ดินเสีย ไม่อันตรายด้วย

แนะนำให้ใช้ เพียวผง อาหารเสริมพืช พ่นทางใบประมาณ 7-10 วันต่อครั้ง แต่ทางรากยังคงให้เดือนละครั้ง เหมือนกัน 
เพราะ เพียวผง ตัวเดียวมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองครบถ้วน และยังมีสารป้องกันโรคและแมลงอยู่ด้วย

การฉีดพ่นด้วย เพียวผง อาหารพืช ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ออกดอกและผลดี

ถ้าเทียบกับแคปซูลนาโนที่เม็ดเล็กๆ พียวผง มีปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนกว่า เข้มข้นมากกว่า และยังมีสารป้องกันโรคแมลงอยู่ในซองด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่า ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนแน่นอน รับประกันตัวเดียวอยู่

------------------------------------------------------

ผู้เข้าชม : 82