เพียวเวิร์ค เพิ่มผลผลิตคูณ2


เวิร์ค ๆๆๆ  เวิร์ค..... เพียวเวิร์ค.... เพิ่มผลผลิต คูณ 2
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ ใหม่ ล่าสุด....  เพียว เวิร์ค ....  สุดยอด นวัตกรรมแห่งการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร

  • เพียว เวิร์ค  อัดแน่นด้วยสารอาหารหลัก สารอาหารรองสารอาหารเสริม และจุลธาตุอาหาร ที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน กว่า 30 ชนิด

  • เพียว เวิร์ค  ช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรงโตเร็ว ช่วยการติดดอก ติดผล ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก  ช่วยเร่งแป้ง เร่งน้ำตาล  ผลใหญ่ ลูกสวย มันสำปะหลังลงหัวดี  หัวใหญ่ ยาว เปอร์เซ็นต์แป้งดี    ข้าวแตกกอเยอะ  รวงใหญ่ รวงยาว เมล็ดเต่ง เมล็ดสวย ได้น้ำหนัก  อ้อยปล้องใหญ่ยาว  เพิ่มความหวาน  

  • เพียว เวิร์ค   ดูดซึมไว  เห็นผลชัดเจน  ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้  และพืชผักทุกชนิด 

  • เพียว เวิร์ค   ช่วยย่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต   เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มีปริมาณ และคุณภาพ ดีขึ้น  ประหยัดค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าสารเคมี ได้มากกว่า 50% ผลิตจากธรรมชาติ 100%   ทำให้ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม