เพียวกู๊ดพลัส


พลังที่ 1 ...... ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคพืช  โรคราสนิท  ราน้ำค้าง  โคนเน่า  ใบจุด  ใบเหลือง  พืชยืนต้นตาย

พลังที่ 2 ...... เพิ่มธาตุอาหารและกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน

พลังที่ 3 ....... ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช   ช่วยให้ใบเขียว  โตเร็ว  แข็งแรง  ผลผลิตเพิ่ม  ต้านทานโรคและแมลงได้

พลังที่ 4 ....... ช่วยให้ดินร่วนซุย  อุ้มน้ำได้ดี  รากพืชเดินสะดวก

พลังที่ 5 ....... ฟื้นฟูปัญหาดินเสีย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม คืนความสมดุลให้ดิน  ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์