เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยม


เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยม

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทำให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์100% ช่วยทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง ทำให้กระบวนการต่างๆของพืชทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและสารกำจัดแมลง สามารถฉีดพ่นทางใบและราดที่โคนต้นพืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค100%

ประโยชน์ของเพียว 1

ช่วยทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง

ทำให้โครงสร้างของเซลล์พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

ทำให้พืชใบเขียว ใบตั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการติดดอก ออกผล ข้าวรวงยาว เมล็ดเต็มได้น้ำหนัก

ลดปัญหาการหลุดร่วง ของ ใบ ดอกและผล ทำให้พืชเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ย่นระยะเวลาในการเพาะปลูก

ช่วยลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและสารกำจัดแมลง

พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค 100%

อัตราส่วนการใช้เพียว 1

นาข้าว ใช้เพียว 1 จำนวน 30-40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นข้าว

ฉีดครั้งแรกเมื่อข้าวอายุ 15 วัน

ฉีดครั้งที่สอง ข้าวอายุ 1 เดือน

ฉีดครั้งที่ 3 ข้าวอายุ 2 เดือน

ฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวเริ่มออกรวงหากข้าวออกรวงแล้วรอให้ข้าวสลัดเกสรก่อนจึงฉีดซ้ำอีกครั้ง

พืชไร่ อาทิเช่นอ้อย,มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, สับปะรดใช้ เพียว 1 จำนวน 20 ซีซี

ผสมน้ำ 20 ลิตร

อ้อย,มันสำปะหลังฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทางใบและลำต้นฉีดทุก 15 วัน หรือ 1 เดือนครั้ง

ข้าวโพดฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

สับปะรดฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

ยางพารา และปาล์มใช้เพียว 1 จำนวน 20 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทางใบและลำต้นทุกๆ 10-15 วัน สำหรับยางที่กรีดแล้วให้ฉีดพ่นเหนือรอยกรีดจนถึงโคนต้น

ถ้ายางพาราหน้ายางแห้งให้ใช้เพียว 1 จำนวน 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดครั้งแรก เหนือรอยกรีดจนถึงโคนต้น

เพื่อเปิดหน้ายางก่อนหลังจากนั้นให้ใช้ในอัตราส่วนตามปกติ

ผลไม้ทุกชนิดใช้เพียว 1 จำนวน 30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7-10 วันหยุดใช้ในช่วงติดช่อ, ดอก, พอเริ่มติดผลให้กลับมาใช้เหมือนเดิมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ผักและไม้ดอกใช้เพียว 1 จำนวน 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7-10 วัน จนถึงเก็บระยะเก็บเกี่ยว

(ยกเว้นพืชล้มลุก อาทิ ถั่วฝักยาว,กะหล่ำปลี, กวางตุ้งใช้เพียว 1 จำนวน 10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร)

พริก, มะนาวและเห็ดใช้เพียว 1 จำนวน 10-20 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

วิธีใช้เพียว 1

ใส่น้ำลงในถังตามอัตราส่วนแล้วค่อยๆ ใส่เพียว 1 ลงไปตามอัตราส่วนที่กำหนดคนให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆเท่านั้นไม่ควรฉีดจนชุ่มน้ำมากเกินไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=5dZrrSaF5yg

คำแนะนำ

เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรฉีดในช่วงพืชที่เปิดปากใบคือช่วงตี 5 ครึ่งถึง 9 โมงครึ่ง

ไม่ต้องใช้สารจับใบ(เนื่องจากมีสารชนิดนี้อยู่ในเพียว 1 แล้ว)

หากต้องการผสมสารตัวอื่นให้ผสมน้ำกับเพียว 1 ให้เข้ากันก่อนจากนั้นจึงใส่สารตัวอื่นลงไปและคนให้เข้ากันโดยลดปริมาณสารตัวอื่นลงครึ่งหนึ่ง

สั่งซื้อสินค้า ออนไลน์ (คลิ๊ก)

                                                   


#เพียวผง#ปุ๋ยผง#อาหารเสริมพืช#เพียว#เพียวเอ็กซ์#เพียวX#purex#สารอินทรีย์กำจัดโรค#สารอินทรีย์กำจัดแมลง#สารป้องกันแมลง#สารป้องกันแมลงศัตรูพืช#โรคพืช#ศัตรูพืช#สารกำจัดศัตรูพืช#โรคแมลงศัตรูพืช#สารปราบศัตรูพืช#แมลงศัตรูพืช