สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนผลิตภัณฑ์เพียว
 

 

สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนรายใหญ่และ 1 ตำบล 1 ตัวแทน

·       บริษัทหาลูกค้าให้ท่านโดยการแจ้งชื่อลูกค้าให้ไปรับสินค้าที่ท่านโดยตรง  (ท่านต้องขายในราคา 2 ขวด 1,000 บาท)

·       ใบประกาศนียบัตรตัวแทนจำหน่าย 1 ตำบล 1 ตัวแทน จากบริษัทโดยตรงเพื่อป้องกันตัวแทนนอกระบบและสินค้าลอกเลียนแบบไม่ต้องมีค่ามัดจำสินค้าหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

·       ลงโฆษณา ชื่อ-นามสกุล ในรายการเกษตรเพียวเพียว ทุกวันที่ออกอากาศ สามารถติดตามรับชมรายการเกษตรเพียวเพียว ได้ที่จานดำ PSI ช่องเกษตรนิวส์ 72 กล่อง GMMz ช่อง 129 กล่อง Thaisat, Dynasat, Ideasat, infosat ฯลฯ ช่อง 63 และกล่องจานดาวเทียมทุกชนิดสามารถรับชมได้

· ลลงโฆษณา ชื่อ-นามสกุล ใน YoutubeChanel รายการเกษตรเพียวเพียว

 

หมายเหตุ :

   หากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียวไม่มียอดสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท ภายใน 4 เดือน

   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน

   หากมีผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายในตำบลเดียวกัน