อ้อย,มันสำปะหลัง

เกษตรเพียวเพียว เพียวผง อ้อย ลุงชูชาติ

เกษตรเพียวเพียว เพียวผง มันสำปะหลัง ลุงจันทร์

เกษตรเพียวเพียว เพียวผง มันสำปะหลัง ลุงควง

เกษตรเพียวเพียว เพียวผง ชะอม-กล้วย-มันฯ ป้าสอาด

อ้อย-ข้าวโพด-ผัก ลุงสุชาติ

เผือก-ป้าแต๋ว

มันสำปะหลัง พี่สมศักดิ์

้อ้อย ลุงสมาน

มะนาว-อ้อย ครูสุรินทร์

มัน-ป้าน้อม

เพียวผง หน่อไม้ฝรั่ง,มัน

อ้อย-พี่จักพันธ์

อ้อย-พี่เจียม

รวมอ้อย,มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง-ลุงบุญนำ

อ้อย-ไพเสน

มันสำปะหลัง-อนงค์

อ้อย-พี่เรนู

มันสำปะหลัง-พี่อดิศักดิ์