พืชไร่

มะพร้าวน้ำหอมปลูกที่ปากช่องลูกดกเท่าบ้านแพ้วไหม?! | ป้าจรัญ | เกษตรเพียวเพียว

ปลูกอินทผาลัมเมืองระยอง ทำไมดกเบอร์นี้!!

เกษตรเพียวเพียว | มันสำปะหลัง | พี่อำนวย

เกษตรเพียวเพียว เพียวผง ถั่วดาวอินคา ลุงทองเอิบ

สับปะรด ป้าประทุม

ข้าวโพด พี่วังทอง

กระชาย-เผือก พี่กาญจนา

เพียวผง+เพียวเอ็กซ์ พริก-ข้าวโพด ลุงบุญรอด

ยางพารา-สับปะรด ลุงธนู

ข้าว-มะละกอ ลุงไกร

ข้าวโพดอ่อน พี่จินตนา

ข้าวโพด พี่ละไม

ข้าวโพด พี่ณัฐฐา

สมหวัง(แห้ว) พี่มนตรี

สับปะรด-พี่น้อย

ข้าวโพด-พี่วันเพ็ญ

ข้าวโพด-พี่มนัส

สับปะรด พี่อุทัยวรรณ

ข้าวโพด-พี่บัวเรียน

ข้าวโพดอ่อน-ลุงสำราญ

มะพร้าว-พี่นิภาพร , สับปะรด-พี่สมคิด

ข้าวโพด-พี่ตูม

ข้าวโพด-พี่สานฝน