ความรู้เรื่องเกษตร

   

 น้ำตาล = ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ (จริงหรือ)
 

น้ำตาล = ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ (จริงหรือ)

น้ำตาลนั้นเป็นปุ๋ยอีกชนิดที่หาได้จากในบ้านโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะ เพราะ

การหยิบน้ำตาลในจำนวนที่พอเหมาะมาโรยลงในดินที่ปลูกต้นไม้นั้นเหมือน

เป็นการเพิ่มอาหารให้กับจุลินทรีย์ในดิน

ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยให้ดินสมบูรณ์และเหมาะกับพืชมากขึ้น และบางส่วนก็

สามารถย่อยสลายให้พืชดูดไปใช้ได้เลยด้วยเหมือนกัน แต่ต้องระวังอย่าเผลอ

ใส่มากเกินไปจนไปเพิ่มความเข้มข้นในดินและกลายเป็นผลเสียแทน


ผู้เข้าชม : 734