ข่าวสารเรื่องเกษตร

   

 มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ ๑ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิม
 

กรมวิชาการเกษตร อวดมะขามเปรี้ยวพันธุ์ใหม่ศรีสะเกษ ๑ ปลื้มทุกลักษณะเด่นชนะพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์เดิมที่เกษตรกรปลูกมากว่า ๒๐ ปี ฝักใหญ่ เมล็ดน้อย ให้ผลผลิตสูง ปริมาณเนื้อมาก ฝักดาบโค้ง ยาว แกะเปลือกแยกเนื้อออกจากรกง่าย เตรียมพร้อมกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ไม่น้อยกว่า ๑ พันกิ่ง/ปี
.
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มะขามเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งตลาดทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยไทยเป็นประเทศผู้ผลิตมะขามเปรี้ยวใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของเอเชียรองจากประเทศอินเดีย ผลิตภัณฑ์มะขามที่ส่งออกมีทั้งมะขามสด มะขามเปียก และมะขามแห้ง โดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม แคนาดา สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
.
มะขามเปรี้ยว แกะเปลือกหรือมะขามเปียก ใช้เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติในอาหารไทยเกือบทุกชนิด ภัตตาคาร และร้านอาหารไทยในต่างประเทศจึงมีความต้องการนำเข้ามะขามเปรี้ยวจากไทยเพิ่มขึ้น มะขามเปรี้ยวจึงถือเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ ซึ่งพันธุ์ดังกล่าวได้ออกเป็นพันธุ์แนะนำแก่เกษตรกรมาแล้วกว่า ๒๐ ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาพันธุ์มะขามเปรี้ยวให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมเป็นทางเลือกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป

.
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวโดยรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่ชนะการประกวดในจังหวัดต่างๆ นำมาปลูกไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จำนวน ๒๖ สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์เดิมคือพันธุ์ศรีสะเกษเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ
.
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า มะขามเปรี้ยวสายพันธุ์ศก.๐๔๘ ได้ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จึงใช้ชื่อพันธุ์ว่า “มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ ๑” มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงถึง ๔.๔๖ กิโลกรัม/ต้น/ปี ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ ที่ให้ผลผลิต ๓.๑๔ กิโลกรัม และสูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ให้ผลผลิต ๑.๖๒ กิโลกรัม ซึ่งพันธุ์ศรีสะเกษ ๑ ให้ผลผลิตสูงกว่าเกือบ ๒ เท่า รวมทั้งยังให้ปริมาณเนื้อมากถึง ๔๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษที่ให้ปริมาณเนื้อ ๔๓ เปอร์เซ็นต์ และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ให้ปริมาณเนื้อ ๔๑ เปอร์เซ็นต์

---------------------------
ขอบคุณข้อมูล

http://koratdaily.com/blog.php?id=10340

---------------------------
กด Like และ ติดตามเพจ 

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรก่อนใคร

#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72

| Youtube | youtube.com/kasetnews

| Instagram | instagram.com/kasetnews

ติดต่อโฆษณาทาง inbox เท่านั้น


#เกษตรนิวส์ #ข่าวเกษตร #มะขามเปรี้ยว

ภาพประกอบอื่น ๆ

ผู้เข้าชม : 737