ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

 โรคแอนแทคโนส
 

เชื้อสาเหตุ : รา Colletotrichum gloeosporioides Penz. และ C capsici (Syd.) E.J. Butler

ลักษณะอาการ : อาการของโรคมักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือระยะก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี อาการ เริ่มแรกจะปรากฏเป็นวงกลมช้ำสีน้ำตาล เนื้อเยื่อบุ๋มลึกลงไปจากระดับเดิมเล็กน้อย และจะค่อยๆ ขยาย กว้างออกไปเป็นวงกลมหรือวงรีรูปไข่ ซึ่งมองเห็นลักษณะของราที่เจริญภายใต้เนื้อเยื่อของพืชขยายออก ไปในลักษณะที่เป็นวงกลมสีดำซ้อนกันเป็นชั้น เมื่อมีความชื้นจะเห็นเป็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนๆ บริเวณแผล บนผลพืช ทำให้แผลขยายตัวและผลจะเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว 

การแพร่ระบาด : พบระบาดมากในสภาพที่มีความชื้นสูงหรือมีฝนตก โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังให้ ผลผลิต และโรคจะระบาดรุนแรงในพื้นที่ปลูกที่ขาดความเอาใจใส่และดูแล ความเสียหายในแต่ละท้องที่ มีความแตกต่างกันตามชนิดของเชื้อสาเหตุ และเชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดพันธ์ุได้

การป้องกันกำจัด :

1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์จากผลพริกที่ไม่เป็นโรคมาปลูก

2. การปลูกไม่ควรปลูกระยะชิดมากเกินไปจะทำให้ต้นแน่น การถ่ายเทอากาศไม่สะดวก และมี ความชื้นสะสมในแปลงปลูก โรคจะระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

3. กำจัดและเก็บผลผลิตที่เป็นโรคแอนแทรคโนสจากแปลงทิ้งให้หมด สามารถลดปริมาณของ เชื้อสาเหตุ ซึ่งจะทำให้เป็นต้นกำเนิดของการเกิดโรคในฤดูปลูกต่อๆ ไป

4. ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราพ่นทุกๆ 7-10 วันต่อครั้ง เช่น โพรคอลราท ออกซีสโตรบิน และ คลอโรไทโรนิล ในช่วงฤดูปลูกที่เริ่มมีฝนตกหรือความชื้นในอากาศสูง

5. ใช้ยาคลุกเมล็ดพันธุ์ เช่น แมนโคเซบ ไดเทน เอ็ม 45 ชนิดสีแดง เพื่อทำลายเชื้อที่ติดมากับ เมล็ดพันธุ์


ผู้เข้าชม : 792