ถาม-ตอบเกี่ยวกับสินค้า

   

  โรคไหม้ (blast disease)
 


เชื้อราชื่อ ไพริคูลาเรีย ออไรซี (Pyriculariaoryzae) แพร่กระจายไปได้โดยปลิว ไปกับลม ฉะนั้นโรคไหม้จึงแพร่กระจายไปโดยลม เมื่อเมล็ดสืบพันธุ์ของเชื้อราตกลงบนส่วนต่างๆของต้นข้าวที่มีความชื้นสูง มันก็จะงอกเป็นเส้นใยเข้าทำลาย ต้นข้าวปกติโรคนี้จะทำให้ใบของต้นกล้าเกิดเป็นแผล รูปกลมหรือคล้ายรูปตาของคน เป็นสีเทาและบางครั้ง จะมีขอบของแผลเป็นสีน้ำตาลด้วย เมื่อใบข้าวถูกเชื้อโรคเข้าทำลายอย่างรุนแรง แต่ละใบก็จะมีแผลโรคเป็นจำนวน มาก แล้วทำให้ใบข้าวแห้งตายถ้าใบข้าวจำนวนมาก เชื้อรานี้สามารถทำให้ต้นข้าวเป็นโรคตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงออกรวง โรคนี้รุนแรงมากในฤดูฝน ในระยะที่ต้นข้าวเป็นต้นกล้าและกำลังออกรวง ความรุนแรงของโรคจะมีมากยิ่งขึ้น ถ้าชาวนาปลูกข้าวด้วยพันธุ์ที่ไม่มีความต้านทานโรคและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงลงในดินนา

การป้องกันและกำจัด มีหลายวิธีด้วยกันดังนี้

1. ปลูกด้วยพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคไหม้

2. ทำการตกกล้าในแปลงให้ขนานไปกับทิศทางลมทั้งนี้เพื่อลดความชื้นระหว่างต้นข้าว

3.ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่สูงเกินไป

4.ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว เช่น คาซูมิน (kasumin)เบนเลต (benlate) ฮิโนแซน (hinosan) ทำการพ่นทุกๆ7วัน ประมาณ 2 รอบภาพประกอบอื่น ๆ

ผู้เข้าชม : 646