เพียวเอ็กซ์


เพียวเอ็กซ์ สารอินทรีย์ ป้องกันโรคแมลง

  • ช่วยป้องกันโรคพืช เชื้อรา แมลงศัตรูพืช
  • ลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช
  • สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัย



วิธีใช้ 


เพียวเอ็กซ์ 1 ซอง ผสมน้ำ 50-100 ลิตร 


เพียวเอ็กซ์ 1 ช้อนชา ผสมน้ำ 20-25 ลิตร


 
#เพียวเอ็กซ์#สารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลง#เพลี้ย#หนอน#แมลงศัตรูพืช#เชื้อรา#โคนเน่า#รากเน่า#
ป้องกันเชื้อรา