เพียวเพาเวอร์


เพียวพาวเวอร์ พลัง 3 อิน 1

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสาร
  • ช่วยให้สารดูดซึมได้ดี ลดการชะล้าง
  • ปรับสมดุลน้ำให้เหมาะสม สารทำงานได้ดี
วิธีใช้ 

 อัตราส่วน 2-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 
แนะนำใช้คู่กับผลผลิตภัณฑ์เพียวทุกสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


#เพียวพาวเวอร์#สารเพิ่มประสิทธิภาพ #สารจับใบ #สารลดแรงตึงผิว #ช่วยดูดซึม #แพร่กระจาย #ปรับสมดุลน้ำ